Top

GroepenKast ABB | 8 jaar garantie | Extra Korting

De ABB GroepenKast is het hart van je elektrotechnische installatie. Hierin komt de elektriciteit binnen en deze wordt vervolgens beveiligd en verdeeld over de verschillende groepen.

 

Elke groep heeft een eigen beveiliging in de vorm van een installatieautomaat of aardlekautomaat. Bij kortsluiting of overbelasting kunnen deze automaten zichzelf uitschakelen.

 

In dit artikel staat beschreven wat je in een dergelijke situatie kunt doen. Twijfel je op welke manier dan ook aan de veiligheid van de situatie? Schakel dan direct een erkende elektrotechnische installateur in.


ABB GroepenKast 8 Groepen
 

Er zijn verschillende fabrikanten van groepenkast, omdat veiligheid boven alles gaat, verkopen en installeren wij alleen groepenkasten van A+ fabrikanten, zoals de groepenkast van ABB, de groepenkast van Hager, de groepenkast van Eaton en de groepenkast van Schneider. De kosten van vervanging zijn vaak een paar tientjes hoger, maar dan ben je zeker van een veilige kwaliteit.


Als je een ABB groepenkast besteld, wees er dan zeker van dat dit een originele is. Alleen een samengestelde groepenkast vanuit de ABB fabriek heeft een uniek registratienummer. Met dit nummer kun je de groepenkast bij ABB registeren, waarna je maar liefst 8 jaar garantie krijgt.

De Groepenkast van ABB onderscheidt zich van andere fabrikanten door het busboard installatie systeem. Het busboard is een extra rail onder de DIN rail waarin, zonder het gebruik van bedrading, de groepen kunnen worden geklikt. Het aansluiten van de groepen is dan niet meer nodig en is door middel van de busboard contacten plug-en-play.

De ABB Groepenkast met 8 groepen wordt tegenwoordig het meest besteld, zowel in de 1 fase als de 3 fase uitvoering. Deze groepenkast is vaak samengesteld met een hoofdschakelaar, twee aardlekschakelaars, acht installatieautomaten en een beltrafo.

 

Wat te doen bij een storing aan de groepenkast?

 

Bij het installeren, het vervangen of het uitbreiden van een groepenkast is het belangrijk om de groepenkaart bijgewerkt te hebben. Op de groepenkaart is aangegeven welke ruimtes precies op welke groepen zijn aangesloten. Dit is van belang bij het verhelpen van een eventuele storing.

 

Kijk allereerst of alle knoppen van de groepenkast ingeschakeld (naar boven) staan. Is dit het geval, maar heeft u geen spanning, waarschuw dan uw installateur of netbeheerder.

 

Staat er een zwarte of blauwe knop naar beneden, dan is de voorbeveiliging uitgeschakeld. Schakel de knop weer in door deze omhoog te duwen.

 

Schakelt de beveiliging zichzelf opnieuw uit, dan is het belangrijk om eerst te achterhalen waar het probleem zit; per component is dat namelijk anders.

Hieronder vind je hierover meer informatie.

 

Hoofdschakelaar
(hoofdbeveiliging van je groepenkast)

 


Om veilig aan de installatie te kunnen werken, dien je de hoofdschakelaar spanningsloos te maken door deze uit te schakelen (omlaag te duwen).


Aardlekschakelaar
(beveiliging tegen een te hoge lekstroom)


1. Schakel alle groepen achter de aardlekschakelaar uit. Achter iedere aardlekschakelaar vind je maximaal 4 groepen (en dus ook maximaal 4 installatieautomaten).

2. Schakel de aardlekschakelaar weer in.

3. Schakel nu alle groepen een voor een weer in. De aardlekschakelaar schakelt automatisch vanzelf uit als je de groep inschakelt die de storing veroorzaakt heeft.

4. Haal alle stekkers van de apparaten die aangesloten zijn op deze groep eruit (ook de lampen) en probeer de groep opnieuw in te schakelen.

5. Schakelt de schakelaar vanzelf weer uit, laat dan de defecte groep door een erkende installateur controleren.

 
Installatieautomaat
(beveiliging tegen overstroom als gevolg van overbelasting of kortsluiting)

 


1. Staat een van de knoppen naar beneden? Dan is de beveiliging uitgeschakeld. Schakel de uitgeschakelde installatieautomaat van de groep weer in door de knop omhoog te duwen.

2. Schakelt de beveiliging zichzelf opnieuw uit, laat dan de groep uitgeschakeld.

3. Haal de stekkers van alle apparaten die aangesloten zijn op deze groep eruit (ook de lampen) en probeer de groep opnieuw in te schakelen.

4. Zet de apparaten en lampen een voor een weer aan. De installatieautomaat schakelt zichzelf automatisch uit, wanneer je het apparaat dat de storing heeft veroorzaakt weer inschakelt.
5. Verwijder dit defecte apparaat of laat het lichtpunt repareren en schakel de installatieautomaat weer in.

6. Schakelt de aardlekschakelaar zichzelf tijdens deze handelingen ook uit, volg dan bovenstaande instructies onder het kopje ‘aardlekschakelaar’.

 

Aardlekautomaat (beveiliging tegen te hoge lekstroom en tegen overstroom door overbelasting of kortsluiting)

 

1. Staat een van de knoppen naar beneden? Dan is de beveiliging uitgeschakeld. Schakel de uitgeschakelde aardlekautomaat weer in door de knop omhoog te duwen.

2. Treedt hierbij de storing opnieuw op, laat dan de aardlekautomaat uitgeschakeld. Is de blauwe indicator (ABB aardlekautomaat) bij de bedieningshandel zichtbaar, dan is de aardlekautomaat uitgeschakeld als gevolg van een lekstroom. Neem in dat geval contact op met een erkende installateur.

3. Haal de stekkers van alle apparaten die aangesloten zijn op deze aardlekautomaat er uit (ook de lampen) en probeer de aardlekautomaat opnieuw in te schakelen.

4. Zet de apparaten en lampen een voor een weer aan. De aardlekautomaat schakelt zichzelf automatisch uit, wanneer je het apparaat of lichtpunt dat de storing heeft veroorzaakt weer inschakelt.

5. Verwijder dit defecte apparaat of laat het lichtpunt repareren en schakel de aardlekautomaat weer in.

 

Belangrijke veiligheidscheck

 

De aardlekschakelaar is een belangrijk onderdeel van je groepenkast en biedt extra bescherming bij zogenaamde lekstroom. In verband met je eigen veiligheid, is het dan ook belangrijk om deze (en eventueel aardlekautomaten) minimaal 2x per jaar, maar liever nog maandelijks te testen. Dit doe je door op de testknop ‘T’ te drukken. De aardlekschakelaar of aardlekautomaat schakelt zichzelf dan direct uit, evenals de stroom. Je schakelt de installatie weer in door de zwarte of blauw knop omhoog te duwen. Weigert deze? Waarschuw dan direct een erkende elektrotechnische installateur.