info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Herziene norm NEN2768 voor Meterruimten

NEN2768 voor meterruimten herzien

Meterruimten, ook wel meterkast genoemd, moeten voldoen aan de voorwaarden van de NEN2768.

In de NEN2768 “Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen” staan de eisen voor de indeling en minimale afmetingen van de meterruimte voor laagbouw en hoogbouw.

Ook staan in de NEN2768 de afmetingen, de wijze van aanleg van de stijgruimten en de inrichting van de leidingdoorvoeren beschreven.
 

Steekproeven

Voor laagbouw zijn er verschillende richtlijnen voor de volgende situaties: 
 

  • Meterruimten in laagbouwwoningen op staal gefundeerd met een gasaansluiting
  • Meterruimten in onderheide laagbouwwoningen met een gasaansluiting
  • Meterruimten in laagbouwwoningen met een warmteaansluiting


In gebieden met warmte (stadsverwarming) gelden afwijkende richtlijnen voor de meterruimte. Ook voor hoogbouw gelden afwijkende eisen vanuit de NEN2768.

De opdrachtgever / aanvrager is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de NEN2768. Door steekproeven wordt gekeurd of aan de juiste opstelling en inrichting van de meterruimte is voldaan.
 

Belangrijkste wijzigingen NEN2768

In 2016 is de norm NEN2768 voor meterruimten herzien, de belangrijkste wijzigingen zijn:
 

  • de minimale breedte is aangepast van 750mm naar 770mm vanwege de toegenomen ruimtebehoefte voor elektrische installaties
  • de minimale diepte van de meterruimte is nu voor de laagbouw gelijkgetrokken met de hoogbouw, namelijk van 310mm naar 350mm
  • de loopafstand van de meterruimte tot de toegang van de woning is beperkt tot 3 meter
  • de mantelbuizen voor invoer van de aansluitleidingen worden voortaan in kleur uitgevoerd
  • de situatie bij hoogbouw met een centrale stijgschacht is uitgewerkt
  • er is extra aandacht besteed aan de ventilatie in de meterruimte om ongewenste opwarming van drinkwater, en dus legionellagevaar, te voorkomen
  • er is extra aandacht besteed aan het vermijden van oneigenlijk gebruik van de meterruimte, dit ook met het oog op ongewenste opwarming, maar ook om brandgevaar de verminderen.
 
 
 
 

TIP!

Download Vandaag Nog Ons Gratis eBook.

GroepenKasten Veilig


 Geen producten