Top

Het Verschil Tussen de NEN1010 en de NEN3140 in Bedrijfsinstallaties

NEN 3140 & NEN 1010

11 Januari 2019 geüpdated 

Inhoudsopgave

  1. Arbowet
  2. NEN 1010
  3. NEN 3140
  4. Kort over NEN


Arbowet

De Arbowet heeft geen concrete bepalingen voor werken met elektriciteit, maar verwijst naar de normen NEN1010 en NEN3140. NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor aanleg, onderhoud en beheer van de elektrische installaties wordt vastgelegd. Voor elektriciteit zijn dat onder meer de NEN1010 en NEN3140.

Arbowet NEN3140 NEN1010

Bron: NEN 3140 + NEN 1010 = arbowet

NEN1010

De NEN1010 geeft (veilligheids)bepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties, inclusief de opleverinspectie. In de bouwbesluit wordt NEN1010 genoemd. Daarmee is deze norm ook in de wet opgenomen. De opbouw van een installatie wordt altijd gedaan door een erkend installatiebedrijf.

Lees ook het artikel over de nieuwe NEN1010: Nieuwe NEN1010
 

NEN 3140

De NEN 3140 is van belang voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze norm geeft (veiligheids)bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Daarnaast worden met het hanteren van de norm storingen voorkomen. En daarmee is de continuiteit van een bedrijf beter gewaarborgd. Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Voor elektrische installaties kunt u aan deze wet voldoen door te werken volgens de beschreven richtlijnen in de NEN3140.

Lees ook het artikel over de nieuwe NEN1010: Klik hier: Nieuwe NEN1010


Kort over NEN

NEN beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN). 

In totaal zijn er 13 beleidscommissies, ruim 500 normcommissies en ruim 170 subcommissies actief met in totaal bijna 5.000 normcommissieleden.
Anderen bekeken ook:voorschriften voor de aanlig van een elektrische installatieTechnische uitbreiding van je schuur, garage of tuinhuisje


 

Blijf up to date! Volg ons via Facebook! 123groepenkast Facebook


 

TIP!

Download Vandaag Nog Ons Gratis eBook.

GroepenKasten Veilig